Transport

In - och Utflyttstider

Under inflyttning och utflyttning använder utställare entré 1 (utställarentré) via Parkeringshus Gårda Affärscentrum. Sista inflyttningsdagen samt utställningsdagar kan utställare även använda entré 5 (huvudentré).

Inflyttningstider - entré 1
Onsdag 25/10 kl 07:00 - 22:00
Torsdag 26/10 kl 07:00 - 20:00
Fredag 27/10 kl 07:00 - 10:00

Utflyttningstider - entré 1
Söndag 29/10 kl 17:00 - 24:00
Måndag 30/10 kl 07:00 - 16:00

För mer information om in- och utflytt och transport med mera logga in i Utställarservice Online (USO).
Logga in i USO här