Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Arkitektrådgivning

Passa på att få gratis råd och tips av Arkitektrådgivarna

Om du har planer på att bygga nytt, bygga till, bygga om eller något annat som rör dina privata byggplaner kan det vara en god idé att söka upp Arkitektrådgivarna i monter C05:20. Även en inredningsarkitekt finns på plats för dig som vill ha hjälp med att inreda din bostad.

I Arkitektrådgivarnas monter kan du få gratis rådgivning i 20 minuter, och kommer du väl förberedd kan det vara mycket värdefulla minuter.
–    I vissa fall har vi räddat besökare från rena arkitektoniska katastrofer, berättar Ola Torrång som är en av de sex arkitekter som kommer att finnas på plats under mässan. De är alla medlemmar i Sveriges Arkitekter SAR/SIR/MSA, vilket borgar för att de kan sina saker.
–    Vi kan såklart inte lösa alla problem på 20 minuter, men det kan räcka för att leda på rätt spår, och kanske hinner vi även göra en enkel skiss.

Ola berättar att Arkitektrådgivarna, som är en ideell organisation, ofta fungerar som en brygga mellan privatpersoner och arkitekter.
–    En del känner inte till att många arkitekter även hjälper till med privata byggprojekt, medan andra kanske tycker att man kan spara in arkitektarvodet och bygga efter eget huvud.

Det senare kan, enligt Ola Torrång, faktiskt bli dyrare. En kunnig arkitekt kan snarare spara på kostnader genom att komma på smarta, funktionella och yteffektiva lösningar. Att ett hus är arkitektritat brukar också höja dess marknadsvärde.
–    Det finns också många bestämmelser som rör exempelvis handikappanpassning och energikrav som man kanske inte känner till. Vi har ju god kunskap om bygglagstiftning och planregler, och vet hur kommunerna jobbar.

För att få ett så effektivt möte som möjligt är det bra att i förväg tänka igenom och skriva upp sina frågor, kanske göra en önskelista, och dessutom ta med sig foton, ritningar, tomtkartor och annat som kan vara aktuellt för ens specifika ärende.
–    Gör gärna egna skisser, det behöver inte vara proffsritningar. Och ta också gärna med familjen på mötet, även barnen som ofta kommer med värdefulla synpunkter.

Ola
Här är några exempel på ärenden där Arkitektrådgivarna kan ge råd och tips:
# Husritningar, både exteriört och interiört.
# Om- och tillbyggnationer.
# Energisparande åtgärder.
# Bygglovsprocesser.
# Plan- och byggbestämmelser.
# Ändrad planlösning, exempelvis om en vägg ska tas bort.
# Arkitektritade hus såväl som kataloghus. Även bostadsrätter.
# Friggebodar och Attefallshus.
# Enklare trädgårds/tomtplanering.

Till vardags har Arkitektrådgivarna gratis rådgivning för allmänheten en lördag i månaden på Frölunda kulturhus. För att boka tid kontaktar du Per Nyman på 0707-800 144 eller per.nyman@afh.goteborg.se