Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Utställare med mat & dryck

Gothia Towers Restauranger har utskänkningstillstånd för Hem, villa & bostadsrätt den 27-29 oktober 2017. Vi måste alltså följa de lagar och regler som normalt gäller på en restaurang avseende hantering av alkohol. Nedan finner du som mat- eller dryckesutställare all praktiskt information för ditt mässdeltagande.

 • glasutlämningen 2000x800

  Behöver du vinglas & spottkoppar?

  Dessa beställer du samt hämtar i Glasutlämningen (B10:32) vid mässans öppnande.

  Pris för köp av vinglas är 10 kr/st och spottkoppar 3 kr/st (exklusive moms). Du fyller i ett beställningsformulär på plats som personalen i Glasutlämningen tar hand om. Behöver du påfyllning under pågående mässa gör du en till beställning och fyller i ytterligare ett formulär i Glasutlämningen. Vinglasen och spottkopparna tar du själv till din monter.
  Beställningarna av spottkoppar och vinglas faktureras efter mässan.

  Gör din beställning av vinglas och spottkoppar här

 • Smakprov vin

  Till dig som kommer att erbjuda alkoholsmakprov i montern

  Besökarna har möjlighet att köpa en remsa med 5 dryckeskuponger för 150 kr inkl moms. Då ingår ett vinglas. Kupongens värde är 20 kr inkl moms. Vinglaset behåller besökaren. Besökaren kan också köpa enbart kupongremsa för 100 kr.

  Kuponger mot smakprov
  Besökarna betalar inträde och köper kuponger som lämnas som betalning mot avsedd mängd alkohol. Det är viktigt att ni alltid tar en eller flera kuponger i betalning för ett smakprov (gäller även journalister).

  Det är inte lagligt att bjuda på alkohol. Ett dyrt vin ska betalas med fler kuponger än ett billigt, ni sätter själva detta pris. Det är viktigt att ni sparar kupongerna och lämnar dessa till oss efter avslutad mässa. Även i detta led kräver myndigheterna ekonomiska transaktioner som ska baseras på konsumerad mängd.

  Åldergräns 20 år
  För att köpa dryckeskupongerna krävs att man fyllt 20 år. Vi ber er också vara uppmärksamma på det när ni serverar smakprov och om det råder tveksamhet fråga gärna efter legitimation.

  Vår maxrekommendation är följande när det gäller smakproverna:
  - Starksprit 1 cl
  - Vin 3 cl
  - Öl 5 cl

  Tillstånd
  Vi har tillstånd att servera alkohol på Hem, villa & bostadsrätt från kl. 11.00 varje dag.

  För allas trevnad och vårt framtida arbete med mässor av den här typen, ber vi er att vara uppmärksamma på våra besökares alkoholintag. Särskilt gäller detta mot slutet av dagen.

  Vid frågor kring detta, kontakta Göran Ekberg, projektchef för Hem, villa & bostadsrätt, på tel. 08-749 43 06 eller goran.ekberg@stockholmsmassan.se

 • provtallrik

  Till dig som kommer att erbjuda smakprover av mat i montern

  Gothia Towers gör ett undantag för Hem, villa & bostadsrätt och utställarna på mat- och dryckesmarknaden genom att tillåta försäljning av smakprover av mat. Villkoret i detta avtal är dock att maxbeloppet är 20 kr/smakportion. Tanken med smakportioner är att kunna bjuda på mer exklusiva prover till besökarna, som sedan ska leda till köp av produkten.

  Vi vill nu betona, att servering av dyrare smakprover än 20 kr/smakportion kommer att stoppas. Om det mot förmodan ändå skulle fortsätta, bryter vi mot tidigare nämnda avtal, vilket får följd att all försäljning av matsmakprover helt och hållet kommer att förbjudas framöver.

 • Utställare vinprover

  Redovisning av dryckeskuponger

  Utställare som serverar alkohol får pengar tillbaka på inlämnade dryckeskuponger.

  Dryckeskupongens värde för dig som utställare är 8 kronor inkl. moms. För att erhålla dessa pengar i retur lämnar ni in era inlösta kuponger i Glasutlämningen (B10:32) efter respektive mässdag. Vi räknar dem åt er och när allt är summerat får ni ett fakturaunderlag för era kuponger.
  Detaljerad information samt redovisning av dryckeskuponger »

  Det är Gothia Towers Restauranger som står för alkohol- och serveringstillståndet. Innan mässan öppnar fredag den 27 oktober ska ni ha skrivit under ett alkoholpolicyavtal som gäller under hela mässan. Läs alkoholpolicyn och avtalet här »

  Efter mässan skickar ni ENDAST en (1) faktura till Gothia Towers:
  •    Antal inlösta kuponger samt de erhållna underlagen på era inlämnade kuponger.
  •    Pris skall anges exkl. moms.
  •    Specificerat den totala åtgången av alkoholhaltig dryck i liter.

  Det är mycket viktigt att båda ovan punkter specificeras på fakturan då vi måste tillgodose tillståndsmyndigheten att alkoholhanteringen har gått rätt till.

  Fakturan skickas till nedan adress:
  Gothia Towers AB
  Att: Joachim Floberg
  SVM 0102
  106 42 STOCKHOLM

  Fakturan ska vara oss tillhanda senast 15 november 2017. Betalning uteblir vid senare fakturering. Gothia Towers har alltid 30 dagars betalningsvillkor.

  Se exempelfaktura här »

  Utbetalning av era kuponger
  Fakturan ska vara oss tillhanda senast 15 november 2017. Betalning uteblir vid senare fakturering.
  Utbetalning av pengar för kupongerna görs inom 30 dagar från då vi har tagit emot fakturan och kupongerna.

  Kontaktuppgifter/ansvarig på plats
  Vid frågor rörande utskänkningstillstånd, alkoholservering samt fakturering, kontakta Joachim Floberg: joachim.floberg@gothiatowers.se, eller ring 031-708 85 18

  För att få en kreditering krävs att man skickat in en anmälan till Hem, villa & bostadsrätt Göteborg och är utställare samt att man betalt anmälningsavgift/samutställaravgift.

  OBS! Senast tisdag den 15 november 2017 ska dryckeskupongerna vara oss tillhanda. För dryckeskuponger som kommer till mässan efter detta datum görs inget avdrag.

 • Beställ transport i tid

  Från måndagen den 24 oktober kan ni leverera gods.

  Som utställare skickar ni era produkter till Svenska Mässan som en vanlig leverans (adress för godstransport finner du längst ned). Leveranserna behöver inte ske fysiskt av Svenska Mässan, utan ni tar själva med dem till montern. Däremot är det viktigt att det bifogas en följesedel, som ni överlämnar till Svenska Mässans transportavdelning vid leverans.

  Samtliga transporter till och från Svenska Mässan ska tidsbokas. Tidsboka din transport här »

  Från måndagen den 25 oktober kan ni leverera gods till Svenska Mässan. Om ni har frågor angående transporter vänligen kontakta Peter Dahl, peter.dahl@svenskamassan.se eller telefon 031-708 86 33.

  Godstransporter till och från Svenska Mässan:
  Hem, villa & bostadsrätt
  Svenska Mässan
  Att: Utställande företag, monternummer
  DRYCKESFÖRRÅDET
  Mässans Gata 6
  412 51 Göteborg